Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11854 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11053 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11051 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del procediment per acollir-se al programa de bon comportament ciutadà en la separació de residus urbans
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11040 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la nomenclatura, numeració i retolació de les vies públiques del municipi
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11013 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3SC 16/2022
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10428 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10107 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 16/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10106 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10105 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 14/2022
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9865 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica