Recaptació Impostos Municipals – Calendari cobrament

La recaptació dels impostos del municipi de Planoles està gestionada pel Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès. 

Dades de contacte:

Correu electrònic: recaptacio@cerdanyaripolles.cat  //  Telèfon: 972 700 146

.

PERÍODE DE COBRAMENT TAXES/IMPOSTOS

PERÍODE COBRAMENT TRIBUTS – IMPOSTOS 2022

PERÍODE COBRAMENT TRIBUTS – IMPOSTOS 2023