Dades econòmiques

Per Informació o aclariments sobre la gestió econòmica del consistori podeu contactar amb el regidor d’economia i alcalde David Verge, adreçant un correu a l’adreça alcaldia@planoles.cat

Més informació a: GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA

ANY 2023

PLA ANUAL DEL CONTROL FINANCER

PRESSUPOST

PERÍODE MIG DE PAGAMENT

MOROSITAT

ESTAT D’EXECUCIÓ

 

 

 

PRÉSTECS AJUNTAMENT